• prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski

  prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski
  Partner / radca prawny

 • Maciej Kiełbus

  Maciej Kiełbus
  Partner / prawnik

 • Piotr Kołodziejczak

  Piotr Kołodziejczak
  Partner/radca prawny

 • Michał Kostrzewa

  Michał Kostrzewa
  Partner/radca prawny

 • Joanna Kostrzewska

  Joanna Kostrzewska
  Partner / radca prawny

 • Dominik Goślicki

  Dominik Goślicki
  Starszy Konsultant/radca prawny

 • Katarzyna Dudziak

  Katarzyna Dudziak
  Starszy Konsultant / radca prawny

 • Anna Gad

  Anna Gad
  Starszy konsultant / radca prawny

 • Marta Lorych

  Marta Lorych
  Konsultant / radca prawny

 • Dr n. pr. Paweł Grzybowski

  Dr n. pr. Paweł Grzybowski
  Konsultant / Prawnik

 • Dr Anna Kudra-Ostrowska

  Dr Anna Kudra-Ostrowska
  Konsultant / prawnik

 • Dr Adrian Misiejko

  Dr Adrian Misiejko
  Prawnik / Konsultant

 • x
Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

Tytuł zawodowy: Starszy Konsultant / radca prawny
Języki: angielski
E-mail: katarzyna.dudziak@ziemski.com.pl
Telefon: 601 882 113
Specjalizacje: Specjalista w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie procesów inwestycyjnych, bieżącej obsługi korporacyjnej spółek oraz regulacjach dotyczących pomocy publicznej. Doradca z zakresu projektów finansowanych z dotacji UE jak i krajowych środków pomocowych.

Doświadczenie zawodowe

 • Doradca w zakresie prowadzenia bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym cudzoziemców, a także spółek z kapitałem obcym
 • Doradca w licznych projektach finansowanych z udziałem środków unijnych (realizowanych zarówno przez podmioty sektora prywatnego, jak i publicznego), zajmujący się problematyką dotacji UE od 2001 r., w szczególności w zakresie określania formalnoprawnych warunków realizacji przedsięwzięć oraz zagadnień dotyczących kontroli projektów i konsekwencji występowania nieprawidłowości w projektach (zasadność korekt finansowych i zwrotów otrzymanego dofinansowania)
 • Doradca w zakresie problematyki pomocy publicznej, w tym w zakresie ryzyka wystąpienia kumulacji pomocy w przypadku korzystania z różnych form i źródeł wsparcia finansowego
 • Doradca przedsiębiorstw w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach ich realizacji, także w zakresie obsługi prawnej podmiotów biorących udział
  w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych
 • Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Prawa Bankowego Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami (specjalność: wycena nieruchomości) Wydziału Zarządzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego (pomoc publiczna, dotacje UE, partnerstwo publiczno-prywatne, procesy inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z prawem wspólnotowym), w tym współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.