• prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski

  prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski
  Partner / radca prawny

 • Maciej Kiełbus

  Maciej Kiełbus
  Partner / prawnik

 • Piotr Kołodziejczak

  Piotr Kołodziejczak
  Partner/radca prawny

 • Michał Kostrzewa

  Michał Kostrzewa
  Partner/radca prawny

 • Joanna Kostrzewska

  Joanna Kostrzewska
  Partner / radca prawny

 • Dominik Goślicki

  Dominik Goślicki
  Starszy Konsultant/radca prawny

 • Katarzyna Dudziak

  Katarzyna Dudziak
  Starszy Konsultant / radca prawny

 • Anna Gad

  Anna Gad
  Starszy konsultant / radca prawny

 • Marta Lorych

  Marta Lorych
  Konsultant / radca prawny

 • Dr n. pr. Paweł Grzybowski

  Dr n. pr. Paweł Grzybowski
  Konsultant / Prawnik

 • Dr Anna Kudra-Ostrowska

  Dr Anna Kudra-Ostrowska
  Konsultant / prawnik

 • Dr Adrian Misiejko

  Dr Adrian Misiejko
  Prawnik / Konsultant

 • x
Dr Anna Kudra-Ostrowska

Dr Anna Kudra-Ostrowska

Tytuł zawodowy: Konsultant / prawnik
Języki: angielski
E-mail: anna.kudra@ziemski.com.pl
Telefon: 61 866 26 28
Specjalizacje: Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk prawnych łączący wiedzę teoretyczną z praktyką stosowania prawa.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w sferze optymalizacji realizacji zadań publicznych (współpraca międzygminna, zmiany terytorialne, reorganizacje w sferze gospodarki komunalnej).

Zajmuje się również aktywnie świadczeniem wsparcia prawnego dla podmiotów prywatnych w sprawach dotyczących realizacji procesów inwestycyjnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

W codziennej praktyce doradza m.in.:

- w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,                        

- w procesach legislacyjnych przy formułowaniu opinii eksperckich na temat projektów aktów normatywnych,

- przy określaniu prawnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym także przy ustalaniu zasad zaangażowania podmiotów publicznych i prywatnych we wspólnych projektach.

Jest autorką licznych artykułów i opracowań naukowych oraz popularnonaukowych. Posiada również bogate doświadczenie szkoleniowe.

 •