• Centralizacja rozliczeń VAT

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Podatki i opłaty lokalne

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Prewspółczynnik VAT

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • VAT w JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Podatki i opłaty lokalne

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych


 • x

Podatki i opłaty lokalne

"W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym."

Dominik Goślicki

601 836 366Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 • przygotowywaniu projektów uchwał podatkowych oraz pism procesowych
 • bieżącym doradztwie prawnym w toku trwających postępowań podatkowych
 • audycie postępowań przed wydaniem decyzji podatkowych,
 • reprezentacji gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał z zakresu podatków i opłat lokalnych

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych
 • prowadzisz postępowanie podatkowe o znacznej wartości
 • planujesz nowelizację uchwał podatkowych lub przygotowanie nowych
 • wszczęto postępowanie nadzorcze dotyczące uchwały podatkowych
 • wezwano organ samorządu terytorialnego do usunięcia naruszenia prawa poprzedzającego złożenie skargi do sądu administracyjnego
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwałę podatkową

Dzięki współpracy z naszą Kancelarią lokalne organy podatkowe uzyskują profesjonalne wsparcie prawne dotyczące podatków i opłat lokalnych. Pomagamy w toku toczących się postępowań podatkowych. Naszym celem jest doprowadzenie do wydania zgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

Celem świadczonych przez nas usług doradczych oraz audytów postępowań jest wykrycie i wyeliminowanie nieprawidłowości mogących skutkować uchyleniem wydanej decyzji administracyjnej.

Dzięki współpracy z nami pracownicy lokalnych organów podatkowych uzyskują wsparcie pozwalające podjąć efektywny dialog z podatnikami wspieranymi przez profesjonalnych pełnomocników.

Pisaliśmy o tym

Portal PrawoDlaSamorządu.PL:

Pozostałe:

Zaufali nam

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners dowodzą, iż jest to sprawdzony i rzetelny partner cechujący się ogromnym zaangażowaniem i wiedzą merytoryczną. Prawników Kancelarii cechuje doskonała znajomość specyfiki prawa samorządowego oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów komunalnych.

Więcej...

Mariusz Poznański, Przewodniczący Zarządu Wiejskich RP