• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Gospodarka odpadami komunalnymi

"System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami."

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • audycie uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • przeprowadzeniu nowelizacji uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • prawnej organizacji przetargów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • organizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (np. tworzenie związków, zawieranie porozumień)
 • wsparciu w określeniu wymiaru i prowadzeniu egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • doradztwie prawnym dotyczącym gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • reprezentacji gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • doradztwie prawnym dotyczącym budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 • doradztwie prawnym dotyczącym, utrzymania i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz kolejny przetarg na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • planujesz nowelizację uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • planujesz nawiązać współpracę z innymi gminami
 • planujesz budowę lub rozbudowę RIPOK lub PSZOK
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • organy nadzoru wszczęły postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczącego nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Rozwiązania są dobre tylko wtedy, gdy przynoszą wymierne korzyści. Nasze propozycje pozwalają na:

 • eliminację wadliwych rozwiązań przyjętych przy okazji wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • optymalizację rozwiązań dobrych, ale nie najlepszych
 • wydajniejszą organizację kolejnych przetargów
 • sprawniejsze prowadzenie postępowań administracyjnych i podatkowych

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Regionalne centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów "CZYSTY REGION" sp. z o.o.

Świadczona przez prawników Kancelarii obsługa prawna wykonywana jest zawsze na najwyższym poziomie, a przy tym charakteryzuje ją pełen profesjonalizm, rzetelność oraz zaangażowanie.

Więcej...

Marian Janas, Prezes Zarządu sp. z o.o "CZYSTY REGION"


Związek Miast Polskich

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners dowodzą, iż jest to sprawdzony i rzetelny partner cechujący się ogromnym zaangażowaniem i wiedzą merytoryczną. Prawników Kancelarii cechuje doskonała znajomość specyfiki prawa samorządowego oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów komunalnych.

Więcej...

Mariusz Poznański, Przewodniczący Zarządu Wiejskich RP


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Współpraca z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarią Prawną sp.k. gwarantuje profesonalną realizację zadań i efektywne osiąganie celów, które wynikają z zaangażowania doświadczonego zespołu, świetnie rozumiejącego potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie nadal współpracować z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarią Prawną sp. k. w Poznaniu, rekomendując i polecając usługi partnera wszystkim instytucjom, które liczą na profesjonalne wsparcie prawne swoich działań.

Więcej...

Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski


Miasto Kartuzy

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby“ jest w pełni korzystny dla Gminy Kartuzy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Państwa kancelarii w istotę problemu. Kontakt z kancelarią był wzorowy, dający przekonanie pełnego oddania i zaangażowania.

Więcej...

Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz


Miasto Piła

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prawnicy Kancelarii cechują się pełną dyspozycyjnością oraz zaangażowaniem w realizacji powierzonych im zadań.

Więcej...

Dr Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły


Miasto Legnica

Pracownicy Kancelarii w rzetelny, terminowy i dokładny sposób opracowują wszelkie dokumenty związane z przedmiotem współpracy. Wykazują się doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną. Ze względu na zaangażowanie i profesjonalne podejście do powierzonych zadań nasza współpraca układa się pomyślnie.

Więcej...

Jadwiga Zienkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Legnica


Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Bazując na kilkuletniej współpracy z Kancelarią „Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa” możemy z pełnym przekonaniem polecać  jej usługi, jako gwaranta pozyskania wsparcia prawnego o najwyższym poziomie merytorycznym, ukierunkowanego na praktyczne aspekty stosowania zmieniających się przepisów prawnych. W szczególności podkreślamy kompleksowość  świadczonych usług, głębokie merytoryczne podstawy formułowania opinii, znajomość specyfiki branżowej partnerów oraz śledzenie, a czasem także współtworzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Więcej...

Zygmunt Jasiecki, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Spółka Wodno-Ściekowa GWDA sp. z o.o.

Zespół prawników Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners posiadający szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zawsze wychodzi naprzeciw stawianym im oczekiwaniom, niejednokrotnie wybiegając poza ramy standardowej obsługi prawnej oraz proponując najkorzystniejsze rozwiązania.

Więcej...

Tomasz Wojciechowski, Prezes Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o.


Zakład Zagospodarowanie Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie

Duże zaangażowanie prawników w specjalistyczne zagadnienia, nieszablonowe rozwiązanie oraz wysoka kultura organizacyjna, w tym terminowość realizacji zleceń, pozwalają nam na zarekomendowanie współpracy z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Więcej...

Mariusz Zadrożny, Prezes „Zakład Zagospodarowanie Odpadami” sp. z o.o. w Jarocinie