• Centralizacja rozliczeń VAT

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Podatki i opłaty lokalne

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Prewspółczynnik VAT

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • VAT w JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym


 • x

Zamówienia publiczne

"Nie jest sztuką wybrać wykonawcę – sztuką jest zrobić to dobrze w sposób zabezpieczający interesy zamawiającego. Wiemy jak tego dokonać.."


Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Związek Miast Polskich

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Współpraca z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarią Prawną sp.k. gwarantuje profesonalną realizację zadań i efektywne osiąganie celów, które wynikają z zaangażowania doświadczonego zespołu, świetnie rozumiejącego potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie nadal współpracować z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarią Prawną sp. k. w Poznaniu, rekomendując i polecając usługi partnera wszystkim instytucjom, które liczą na profesjonalne wsparcie prawne swoich działań.

Więcej...

Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski


Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Bazując na kilkuletniej współpracy z Kancelarią „Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa” możemy z pełnym przekonaniem polecać  jej usługi, jako gwaranta pozyskania wsparcia prawnego o najwyższym poziomie merytorycznym, ukierunkowanego na praktyczne aspekty stosowania zmieniających się przepisów prawnych. W szczególności podkreślamy kompleksowość  świadczonych usług, głębokie merytoryczne podstawy formułowania opinii, znajomość specyfiki branżowej partnerów oraz śledzenie, a czasem także współtworzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Więcej...

Zygmunt Jasiecki, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Zakład Zagospodarowanie Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie

Duże zaangażowanie prawników w specjalistyczne zagadnienia, nieszablonowe rozwiązanie oraz wysoka kultura organizacyjna, w tym terminowość realizacji zleceń, pozwalają nam na zarekomendowanie współpracy z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Więcej...

Mariusz Zadrożny, Prezes „Zakład Zagospodarowanie Odpadami” sp. z o.o. w Jarocinie