• Centralizacja rozliczeń VAT

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Podatki i opłaty lokalne

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Prewspółczynnik VAT

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • VAT w JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym


 • x

Podatki i opłaty lokalne

"W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym."


Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners dowodzą, iż jest to sprawdzony i rzetelny partner cechujący się ogromnym zaangażowaniem i wiedzą merytoryczną. Prawników Kancelarii cechuje doskonała znajomość specyfiki prawa samorządowego oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów komunalnych.

Więcej...

Mariusz Poznański, Przewodniczący Zarządu Wiejskich RP